© brzava web design 2021

Dragan R. Smiljanić, adv.

Oblasti prava kojima se bavimo:

- krivičnim pravom

- građanskim pravom

- naslednim pravom

- porodičnim pravom

- radnim pravom

- privrednim pravom

- upravnim sporovima

Preuzmite:

Obrazac u PDF formatu, koji možete preuzeti, i popunjen dostaviti Advokatskoj kancelariji “SMILJANIĆ”, a kojim dajete punomoćje advokatu Draganu Smiljaniću da vas pravno zastupa. PREUZMITE PREUZMITE